De belangrijkste Canva AI functies

In onderstaande video leg ik je de belangrijkste AI functies uit binnen Canva. Ook laat ik je zien hoe je er het best gebruik van kunt maken. Én wat de beperkingen zijn ivm eventueel (auteurs)rechten. De video duurt iets langer dan 1 uur.

Hieronder vind je de tekst van de formule voor prompten:

Here’s a formula for a Stable Diffusion image prompt:
A photorealistic image of [adjective][subject][doing action], [creative lighting style], detailed, realistic, HD, trending on artstation, in the style of [famous artist 1], [famous artist 2], and [famous artist 3].

Write 5 Stable Diffusion prompts, using the given formula with the subject being “a cool witch in the woods”